Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów wiedzy o zdrowiu człowieka  w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Informacja o wyborze wykonawcy warsztaty wiedzy o zdrowiu człowieka - załącznik