Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów podziału zadań w rodzinie  w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

20. Informacja o wyborze wykonawcy warsztaty podziału zadań w rodzinie