Przedstawiamy harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu "AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu grudniu 2019 r.
 
 

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

3.12.2019

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

3.12.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

4.12.2019

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

4.12.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

4.12.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

6.12.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

6.12.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

7.12.2019

10.00-14.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

7.12.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Anna Doda

7.12.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.12.2019

16.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

10.12.2019

16.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

11.12.2019

15.00-19.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

11.12.2019

15.00-19.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.12.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

10.12.2019

14.00-16.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.12.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

13.12.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

14.12.2019

10.00-14.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

14.12.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Anna Doda

14.12.2019

10.00- 14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka –

Sylwia Kondraciuk

   

usługi opiekuńcze

 

16.12.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia

Anna Doda

16.12.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.12.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia 

Anna Doda

17.12.2019

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

17.12.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.12.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

18.12.2019

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

18.12.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

19.12.2019

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

19.12.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

20.12.2019

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

20.12.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

21.12.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

21.12.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk