Przedstawiamy uzupełnienie harmonogramu realizacji wsparcia w ramach projektu "AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu listopadzie 2019 r.

 

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data 

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

5.11.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

5.11.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

6.11.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

6.11.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

7.11.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

7.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

7.11.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

8.11.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

8.11.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

9.11. 2019

10.00-14.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

9.11.2019

10.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

9.11.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

13.11.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

13.11.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

14.11.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

14.11.2019

14.00-16.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

12.11.2019

15.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

12.11.2019

15.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.11.2019

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

13.11.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

19.11.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

19.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

19.11.2019

16:00-20:00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Aleksandra Lemańska

19.11.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

20.11.2019

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

20.11.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

20.11.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.11.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

22.11.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia – zarządzanie budżetem domowym

Bogusława Kowalczyk

25.11.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

26.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia – zarządzanie budżetem domowym

Bogusława Kowalczyk

26.11.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

27.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia – warsztaty wiedzy o zdrowym żywieniu

Anna Szymska

27.11.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

28.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia – warsztaty wiedzy o zdrowym żywieniu

Anna Szymska

28.11.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

29.11.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia – warsztaty kreowania wizerunku

Sara Kowalczyk

29.11.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

30.11.2019

10.00-14.00

Akademia Dobrego Życia – warsztaty kreowania wizerunku

Sara Kowalczyk

30.11.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

             

Sylwia Kondraciuk