Przedstawiamy harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu "AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu październiku 2019 r.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

   

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Data 

02.10.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

02.10.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

02.10.2019

14.00-16.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

03.10.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

03.10.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka –usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

05.10.2019

10.00-14.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

05.10.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

07.10.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia

Alicja Klecan

07.10.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

08.10.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

08.10.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

09.10.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

09.10.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

09.10.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.10.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

10.10.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

11.10.2019

14:00-17:00

Indywidualne poradnictwo prawne 

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

11.09.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

12.10.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Barbara Matwiejczuk

16.10.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

16.10.2019

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

16.10.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Alicja Mroczko-Klecan

16.10.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.10.2019

14:00-17:00

Indywidualne poradnictwo prawne 

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

18.10.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.10.2019

14:00-17:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

22.10.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

23.10.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

23.10.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

23.10.2019

16:00-20:00

Akademia Szczęśliwego Dziecka -  usługi wychowawcze

Aleksandra Lemańska

23.10.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.10.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

24.10.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.10.2019

14:00-17:00

Indywidualne poradnictwo prawne 

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

25.10.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

26.10.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze 

Barbara Matwiejczuk

28.10.2019

14:00-18:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

28.10.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

30.10.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

30.10.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk