Przedstawiamy harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu wrześniu 2019 r.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data 

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

03.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

03.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

04.09.2019 

14:00-16:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

04.09.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

04.09.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

05.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

05.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

6.09.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

6.09.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

7.09.2019

10.00-14.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

7.09.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

7.09.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Alicja Mroczko-Klecan

10.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

10.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

11.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

11.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.09.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia  

Aleksandra Lemańska

13.09.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze

Sylwia Kondraciuk

17.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

17.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.09.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

18.09.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

18.09.2019

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi wychowawcze 

Aleksandra Lemańska

18.09.2019

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

19.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

19.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

20.09.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

20.09.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

21.09.2019

10.00-14.00

Akademia Dobrego Życia 

Alicja Mroczko-Klecan

21.09.2019

10.00-14.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.09.2019

16.00-18.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

24.09.2019

16.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.09.2019

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

25.09.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

27.09.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska

27.09.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk