Przedstawiamy informacje dotyczące wyboru Wykonawców usług w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
Dokonano wyboru Wykonawców następujących usług społecznych:
 
 
Realizator projektu skontaktuje się z Wykonawcami usług w celu ustalenia terminu podpisania umów o świadczenie usług w ramach projektu.