W związku z brakiem wpłynięcia odpowiedniej liczby ofert w odpowiedzi na wszczęte postępowania wyboru Wykonawców usług w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu przedłuża termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2019 r.
Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 5 kwietnia 2019 r dotyczy procedur:
 
Zapytanie ofertowe nr 1 - INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Zapytanie ofertowe nr 2 - INDYWIDUALNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
Zapytanie ofertowe nr 3 - INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE
Zapytanie ofertowe nr 4 - AKADEMIA DOBREGO RODZICA
Zapytanie ofertowe nr 5 - INDYWIDUALNA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA POTRZEB RODZIN
Zapytanie ofertowe nr 6 - INDYWIDUALNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
Zapytanie ofertowe nr 7 - GRUPA WSPARCIA
Zapytanie ofertowe nr 8 - USŁUGA NAJMU SAL SZKOLENIOWYCH
Zapytanie ofertowe nr 9 - USŁUGA  OPIEKI  NAD DZIEĆMI
Zapytanie ofertowe nr 10 - USŁUGA CATERINGOWA
 
Treść zapytań ofertowych, w tym warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ofert pozostają bez zmian.
 
Oferty złożone w pierwszym terminie zachowują ważność 30 dni i nie wymagają powtórnego złożenia.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu - Magdalena Knyt - tel. 503 134 980