W dniu 18 lipca 2020  r. zrealizowano wyjazd rodzinny do Parku Rozrywki Sniper w Olsztynie. Celem wyjazdu była integracja rodzin uczestniczących w projekcie "Rodzina Razem!" poprzez wspólną zabawę.

Zabawa rodzinna przebiegała w radosnej atmosferze wspomaganej piękną pogodą. Uczestnikom wyjazdu zapewniono bilety wstępu, transport i poczęstunek.

 
Uczestnicy/czki projektu zadeklarowali zadowolenie z formy i jakości przeprowadzenia wyjazdu rodzinnego.