Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację usług przeprowadzenia zajęć "Grupy wsparcia"  dla Uczestników/czek  projektu „Teraz Rodzina!” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/21
 
Szczegóły w załącznikach.