Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla Uczestników/czek  projektu „Teraz Rodzina!” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/21.