Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy usługi poprowadzenia "Szkoły Rodzica"  dla Uczestników/czek projektu "Teraz rodzina!" nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
Szczegóły w załączeniu.
 

7_Informacja o wyborze Wykonawcy pedagog Szkoła Rodzica