Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów podziału zadań w rodzinie  dla Uczestników/czek projektu "Rodzina Razem!" nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
Szczegóły w załączniku