Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację zajęć w ramach "Szkoły rodzica"  dla Uczestników/czek  projektu „Rodzina Razem!”  Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18.

 Szczegóły w załącznikach.