Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację indywidualnego poradnictwa pedagogicznego  dla Uczestników/czek  projektu „Rodzina Razem!”          Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18.
 

Szczegóły w załącznikach.