Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów rekreacji ruchowej w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
14. Informacja o wyborze Wykonawcy warsztaty rekreacji ruchowej