Zaproszenie do składania oferty szacunkowej na najem sal szkoleniowych
 
W związku z planowaniem postępowań mających na celu wybór wykonawców świadczących usługi w ramach projektu "Teraz Rodzina!" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach jako jednostka realizująca projekt zaprasza do składania oferty szacunkowej na  REALIZACJĘ USŁUGI NAJMU SAL SZKOLENIOWYCH
 
Szczegóły w załączniku