Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy indywidualnej psychologicznej diagnozy potrzeb rodzin  w ramach projektu "Rodzina Razem!" nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.