Drukuj

Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy indywidualnego poradnictwa psychologicznego  w ramach projektu "Rodzina Razem!" nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Szczegóły w załączniku: