Drukuj

Przedstawiamy harmonogramy realizacji wsparcia w ramach projektu AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu czerwcu 2019 r.:

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

05.06.2019

9.00-12.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

5.06.2019

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

5.06.2019

9.00-12.00

14.00-16.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

06.06.2019

13.00-17.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Małgorzata Ellwart

06.06.2019

13.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka

Sylwia Kondraciuk

10.06.2019

13.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

10.06.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

10.06.2019

13.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondarciuk

12.06.2019

9.00-12.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

12.06.2019

9.00-12.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondarciuk

13.06.2019

12.00-15.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

13.06.2019

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia   (dorośli)

Aleksandra Lemańska

13.06.2019

12.00-15.00

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondarciuk

14.06.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

14.06.2019

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.06.2019

12.00-15.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

17.06.2019

15.30-19.30

Akademia Dobrego Życia (dzieci i młodzież

Aleksandra Lemańska

17.06.2019

12.00-15.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.06.2019

Wyjazd rodzinny do parku rozrywki Nowa Makumba

26.06.2019

14.00-18.00

Akademia Dobrego Życia - Warsztaty wiedzy o wolontariacie

Barbara Matwiejczuk

26.06.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

27.06.2019

14.00-18.00

Akademia Dobrego Życia - Warsztaty wiedzy o wolontariacie

Małgorzata Banach

27.06.2019

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

28.06.2019

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

28.06.2018

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze        

Sylwia Kondraciuk